درباره ما

همواره دسترسی به منابع علمی مانند مقالات و کتب منتشر شده ی بین المللی، برای محققین و دانشجویان داخل کشور که به دنبال رفع نیاز علمی و ارتقای دانش خود در جامعه ی امروزی هستند، مشکل و گاه ناممکن بوده است. همچنین در دهه ی اخیر به دلیل وجود مشکلات فراوان پیرامون این موضوع از قبیل تحریم های علمی و... این مشکل رو به فزونی گذاشته و دست جامعه ی محققین داخلی از دسترسی به بزرگترین پایگاه های علمی کوتاه مانده است.

از این رو سامانه ی GoArticle با هدف ایجاد مکانی مطمئن، مناسب و قابل استفاده برای عموم محققین کشور عزیزمان در جهت دسترسی مستقیم و سریع دانش پژوهان به عمده ی مقالات علمی جهان، کتابهای الکترونیکی و پایان نامه های معتبر، توسط شرکت پویا پرداز کارکیا طراحی و توسعه داده شده است.

به امید آنکه قدمی هرچند کوچک در خدمت رسانی به جامعه ی علمی و ارتقای علم و فناوری این مرز و بوم برداشته باشیم.

در حال بارگذاری ...

Loading ...